Godadgang Logo

Greve Museum - Hovedindgang, H-toilet og cafe og museumsbutik

Greve Museum -  Hovedindgang, H-toilet og cafe og museumsbutik
Greve Museum -  Hovedindgang, H-toilet og cafe og museumsbutik
Greve Museum -  Hovedindgang, H-toilet og cafe og museumsbutik
Greve Museum -  Hovedindgang, H-toilet og cafe og museumsbutik
Greve Museum -  Hovedindgang, H-toilet og cafe og museumsbutik

Oversigt over Greve Museum - Hovedindgang, H-toilet og cafe og museumsbutik

Informationer til
Red Kørestolsbrugere
Information om adgangsforholdene

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser0 stk Red

Antal P-pladser ialt10 stk

Belægning på parkeringsplads Delvis udemærket

Belægningstype på handicapparkeringspladsenFast grus, chaussésten el. lign.

Fra parkering til bygning

Afstand fra handicapparkering til indgang80 m

Afstand fra holdeplads til indgang30 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangFast grus, chaussésten el. lign.

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang90 cm Yellow

Kommentar: Adgangen til hovedindgangen i museumsgården går igennem dørene i portene. Disse har en fribredde på 90 cm. Der er dispenseret for passagebredde, idet portene kan åbnes.

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangRampe

Niveauudlignings hældning i %5 %

Indgang til bygning

Fri gangbredde ved indgang150 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa Red

Vandret flade foran dørNej Red

Passagebredde gennem indgangsdøre84 cm

Kommentar: Hovedindgangen er en manuel dobbelt glasdør, der åbner udad. Når man er kommet igennem denne dør, står man i et vindfang, hvorefter man skal passere en tilsvarende dobbelt glasdør, inden man er helt inde.

Reception, forhal, billetsalg m.v.

Fri passagebredde frem til skranke 150 cm

Mindste længede af friplads foran skranke190 cm

Kommentar: Det er gratis at besøge Greve Museum. De ovenstående registeringer vedr. derfor museets cafe og museumsbutik. Cafe og museumsbutik har fælles personale og kassefunktion.

Bygningsindretning generelt

Passagebredde på gange i bygningen100 cm

Gange er friholdt for inventarJa

Indretning af toiletfaciliteter

Handicaptoilet Nej

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet84 cm

Toiletdør, træk og trykkraft2.5 kg

Frit område til manøvrering på toilettetJa

Bredde af vendeareal på toilet150 cm

Længde af vendeareal på toilet130 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.70 cm Red

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg65 cm Red

Toilethøjde43 cm Red

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa Red

Højde på håndvask84 cm

Friplads under håndvaskJa

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl120 cm

Højden på beholder til papirservietter133 cm

Tilbagetræksbøjle på dørenNej

Indretning fællesrum

Frihøjde under bord64 cm Red

Fri dybde under bord70 cm

Kommentar: Borde og stole i museets cafe. Museets cafe bruges også til foredrag. Stolerækkerne er løse og kørestole kan derfor placeres efter behov.

Generelle forhold

Tilladt at medbringe servicehundJa

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport600 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 04-10-2013 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96