Godadgang Logo

Hellerup Sundhedscenter

Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter

Oversigt over Hellerup Sundhedscenter

Informationer til
Red Udviklingshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Lægeklinikken har til huse i Hellerup Sundhedscenter, som er placeret i stueplan og derudover også rummer Strandvejens Fysioterapi (se særskilt registrering).

Parkering og vejen frem til indgang

Kommentar: Der er indkørsel til et stort parkeringsareal via Onsgårds Tværvej. Der er en handicapparkeringsplads på dette parkeringsareal placeret tættest på indgangen. Derudover er der 2 pladser på et særskilt område helt oppe ved indgangen ind til sundhedshuset, hvor klinikken ligger. Man kan køre op af rampen i bil og parkere til højre for indgangsdøren. Pladserne er skiltet.

Tydelig grafikJa

Kommentar: Der er i mærketildelingen set bort fra den manglende markering af handicapparkeringspladserne på underlaget, da de to pladser helt fremme ved indgangen ligger på et særskilt område, hvor kun handicapbiler må parkere.

Belægningstype på handicapparkeringspladsenChaussésten med plan overflade

Afstand fra holdeplads til indgang10 m

Reception og venteværelse

Fri passagebredde frem til skranke 150 cm

Indretning af klinikken

Afstand mellem lyskilder3 m

Toiletter

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.70 cm Red

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Kommentar: Toilettet er placeret efter vindfanget i det fælles gangareal før indgangen til Hellerup Sundhedscenter.

Information og formidling

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterGod skiltning mange steder

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport100 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 03-07-2019 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96