Godadgang Logo

Hillerød Kapel

Hillerød Kapel
Hillerød Kapel
Hillerød Kapel
Hillerød Kapel
Hillerød Kapel
Hillerød Kapel
Hillerød Kapel
Hillerød Kapel
Hillerød Kapel
Hillerød Kapel
Hillerød Kapel
Hillerød Kapel
Hillerød Kapel
Hillerød Kapel

Oversigt over Hillerød Kapel

Informationer til
Check Synshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Hillerød Kapel finder man i bygningen bag Hillerød Kirke. Man kan køre helt frem til kapellet, hvilket kan være en god ide, da vejen fra lågen og frem indeholder hældninger på 12 procent og er med en belægning af chaussesten. Kapellet er en lille bygning i et niveau. Der findes et dame- og et herretoilet på hver side af kapellet. Herretoilettet er det største af de to, men ingen af toiletterne er dog indrettet som et tilgængeligt/handicaptoilet.

Parkering og frem til hovedindgang

Bredde på friholdt areal150 cm

Højde på friholdt areal250 cm

Hovdindgang

Kommentar: Der er en dobbelt dør ind til kapellet. Begge døre står som regel åben når der er handlinger

Toiletter

Kommentar: Der er indrettet et dame- og et herretoilet på hver side af kapellet. Herretoilettet er det største af de to toiletter men ingen af toiletterne er indrettet mhp at opfylde alle kravene til et handicaptoilet. Vær opmærksom på at der er en trappesten og et dørtrin samt døre med en passagebredde på 71 cm. Der er ingen armstøtter ved toiletterne og stien derhen er belagt med perlesten.

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påJa

Generelle forhold

Tilladt at medbringe førerhundJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 13-09-2018 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96