Godadgang Logo

Hotel Christiansminde - Restaurant

Hotel Christiansminde - Restaurant
Hotel Christiansminde - Restaurant

Oversigt over Hotel Christiansminde - Restaurant

Informationer til
Check Synshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Der er indgang til restauranten fra hotellets receptionsområde. Fra restauranten er der via døre etableret niveaufri adgang til en sydvendt terrasse med en fantastisk udsigt ud over strandområdet, hotellets egen bådebro, Svendborg Sund og Tåsinge. Der findes tilgængelige toiletfaciliteter i kælderetagen under restauranten. Fra restauranten er der kun adgang via trapperne i receptionsområdet. I det omfang man kan overkomme det, er der etableret niveaufri adgang (via elevator) til kælderetagen og toiletfaciliteterne fra bygningen overfor hovedindgangen (se særskilt registrering).

Adgang frem til indgang/bygning

Bredde på friholdt areal250 cm

Højde på friholdt areal250 cm

Indgangsforhold

Dørtrin er markeretJa

Kommentar: Der er et vandret repos på 190 x 400 cm foran indgangs- og udgangsdøren til hotellets reception / restaurant.

Kommentar: Hovedindgangen er etableret med separate indgangs- og udgangsdøre (med en fri passagebredde på 90 cm) og et tilsvarende sæt indgangs- og udgangsdøre efter det mellemliggende vindfang.

Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.Ja

Glasparti markeret med vandret markeringRinge markering flere steder

Bygningsindretning generelt

Opmærksomhedsfelt ved niveauskiftNej

Kommentar: Der er her tale om trappen, der forbinder receptionsområdet med kælderetagen (mødelokaler, bar- og poolområde, toiletfaciliteter mv)

Markering af trinAlle trin

Følgende flader på trin er markeretTrinflade

Placering af håndlister ved trapperBegge

Afstand mellem lyskilder3 m

Indretning af lokale for spisning

SkrankebelysningNej

Kommentar: Restauranten råder over en mobil betalingsterminal.

Toiletfaciliteter

Kommentar: Der er etableret tilgængelige toiletfaciliteter i kælderetagen under restauranten, hvortil der dog fra receptions- og restaurantbygningen kun er adgang via trapperne i receptionsområdet. I det omfang man kan overkomme det er der etableret niveaufri adgang (via elevator) til kælderetagen / toiletfaciliteterne fra bygningen overfor hovedindgangen (se særskilt registrering).

Generelt

Tilladt at medbringe førerhundJa

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport700 m

Kan der bestilles diætkostJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 19-08-2014 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96