Godadgang Logo

Huset-KBH - Kulturhus

Huset-KBH - Kulturhus
Huset-KBH - Kulturhus
Huset-KBH - Kulturhus
Huset-KBH - Kulturhus
Huset-KBH - Kulturhus
Huset-KBH - Kulturhus
Huset-KBH - Kulturhus
Huset-KBH - Kulturhus
Huset-KBH - Kulturhus
Huset-KBH - Kulturhus
Huset-KBH - Kulturhus
Huset-KBH - Kulturhus
Huset-KBH - Kulturhus
Huset-KBH - Kulturhus
Huset-KBH - Kulturhus
Huset-KBH - Kulturhus
Huset-KBH - Kulturhus
Huset-KBH - Kulturhus
Huset-KBH - Kulturhus
Huset-KBH - Kulturhus
Huset-KBH - Kulturhus
Huset-KBH - Kulturhus
Huset-KBH - Kulturhus
Huset-KBH - Kulturhus
Huset-KBH - Kulturhus
Huset-KBH - Kulturhus
Huset-KBH - Kulturhus
Huset-KBH - Kulturhus
Huset-KBH - Kulturhus
Huset-KBH - Kulturhus
Huset-KBH - Kulturhus

Oversigt over Huset-KBH - Kulturhus

Informationer til
Red Kørestolsbrugere
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Huset-KBH er i 4 etager. Der er adgang til stuen (5 trin oppe i forhold til indgangen) og etagerne 1-4 hvor salene ligger med adgang via personalebetjent elevator efter aftale. Toiletfaciliteterne ligger i stueplan i sammen niveau som Cafe Bastard. Toilettet er et lille handicaptoilet så tjek detaljerne nedenfor og se billederne, så du kan afgøre, om det kan fungere for dig. Kørestolsbrugere og andre, der skal benytte elevatoren, skal altid træffe aftale med personalet forud, da man både skal bruge elevatoren for at komme ind i bygningen, og når man skal rundt i bygningen til eksempelvis toiletfaciliteterne.

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser3 stk

Kommentar: Huset-KBH har ikke egne parkeringspladser, så man må bruge de offentlige handicapparkeringspladser i området. Der er to tæt på hovedindgangen ud for Løngangsstræde 16 og en ud for Gåsestræde 1. Pladserne er smalle men har en god længde (se billederne)

Handicapparkering skiltetJa

Handicapparkeringsplads markeret på underlagetJa

Belægning på parkeringsplads Jævn og fast

Belægningstype på handicapparkeringspladsenAsfalt

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads2 m Yellow

Antal pladser til kassevogne2 stk

Kommentar: Der er i mærketildelingen set bort fra bredden af parkeringspladsen, da der er friplads til siden ind på fortovet eller ud på vejbanen. Det er ikke optimalt, men der er ikke mere plads i de smalle gader.

Adgang frem til indgang

Afstand fra handicapparkering til indgang100 m

Afstand fra holdeplads til indgang10 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangChaussésten med plan overflade

Kommentar: Man skal hen over torvet ved Vandkunsten, hvilket kan være lidt af et forhindringsløb i sommerhalvåret pga. udeservering. Svagtseende bør følges med en ledsager.

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang150 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Kantsten udlignetJa

Indgangen til Huset-KBH

Fri gangbredde ved indgang150 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Vandret flade foran dørJa

Størrelse på vandret flade foran indgang200 cm

Passagebredde gennem indgangsdøre105 cm

Elevator giver adgang til : Foyer, Stuen, 1. 2. 3. 4. etage

Der er niveaufri adgang til elevatorJa

Dybde af frit manøvreareal 150 cm

Elevatordøren er automatisk.Nej Yellow

Elevatordøråbningens bredde128 cm

Elevatorstolens bredde128 cm

Elevatorstolens dybde140 cm

Etageknapperne, laveste 130 cm Yellow

Kommentar: Lige efter indgangen finder man en flot ældre elevator, som kan benyttes efter forudgående aftale med personalet. Elevatoren går til cafeen (5 trin oppe) og 1-4. etage. Skal du benytte elevatoren, bedes du rette henvendelse til huset, så de ved, hvornår du kommer, og hvilket arrangement du skal til. Man skal nemlig også benytte elevatoren for at komme på toilettet, som ligger i stueplan.

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Ja

Kommentar: Der er en trappe med 5 trin fra indgangspartiet og op til cafeen og toiletfaciliteterne. Derfra er der trapper til alle etager 1-4.

Café Bastard - skranken

Skrankehøjde125 cm

Mindste længede af friplads foran skranke110 cm Red

Indretning af bygningen

Passagebredde gennem døre i bygningen90 cm

Træk- og trykkraft for døre i bygningen2 kg

Kommentar: Døren ind til Cafe Bastard

Passagebredde på gange i bygningen100 cm

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Kommentar: Der er niveaufri adgang til Bastard Cafe (5 trin oppe) og 1.-4. etage via personalebetjent elevator.

Indretning af salene

Kommentar: Cafeen rummer flere forskellige typer sidemuligheder.

Indretning af toiletfaciliteter

Handicaptoilet Nej

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet87 cm

Toiletdør, træk og trykkraft1 kg

Frit område til manøvrering på toilettetNej Red

Bredde af vendeareal på toilet120 cm Red

Længde af vendeareal på toilet100 cm Red

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.80 cm Red

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg78 cm

Toilethøjde48 cm Red

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask82 cm

Friplads under håndvaskJa

Højden på sæbedispenser120 cm

Afstand til sæbedispenser40 cm

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl120 cm

Højden på knappen på håndtørrer120 cm

Tilbagetræksbøjle på dørenNej

Kommentar: Toilettet ligger i stueplan 5 trin oppe i forhold til indgangen. Døren åbner udad og tillader et manøvreareal på 120 x 110 cm inde på toilettet. Fripladsen ved siden af toilettet var på registreringstidspunktet optaget af en bordplade, som dog vil blive fjernet. Bemærk at der ikke er tilbagetrækshåndtag på døren.

Generelle forhold

Tilladt at medbringe servicehundJa

Afstand til offentlig transport75 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 07-08-2019 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96