Godadgang Logo

Kulturhotellet - via den nye indgang

Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang
Kulturhotellet - via den nye indgang

Oversigt over Kulturhotellet - via den nye indgang

Informationer til
Red Kørestolsbrugere
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Kulturhotellet har til huse i den oprindelige Rønde Kro (fra 1855), som i 2015 blev suppleret med en moderne tilbygning. Denne registrering vedr. adgangen via indgangen til den nye bygning. Efter indgangen ankommer man i forhallen / Caféen, hvorfra der er adgang til Teatersalen og overgangen til den oprindelige bygning. I overgangen er der en elevator der giver adgang til Lille Sal (på 1. sal over Teatersalen) og stueplan i den oprindelige krobygning. I den oprindelige bygning finder man udstillings- og mødelokaler (herunder Krostuen), administrationen og Kulturhotellets eneste handicaptoilet. Bemærk at der fra stueplan i den oprindelige bygning kun er adgang til 1. sal i den oprindelige bygning (herunder lokalerne Studiet, Musik og Billedkunst) via trapper.

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser0 stk Red

Kommentar: Kulturhotellet råder ikke over egne parkereringsarealer. Der henvises derfor til de offentlige parkeringsarealer i området. Dog er det muligt for biler med handicapparkeringstilladelse at parkere i baggården bag Kulturhotellet. Der er indkørsel til baggården fra Hovedgaden. Bemærk at den fri passagebredde ind i baggården kun er 2,5 m, at baggården ikke indeholder et markeret parkeringsfelt og at flisebelægningen har et fald / tværfald på 7 procent (se de sidste 4 billeder i dette faktaark).

Adgang frem til indgang

Afstand fra holdeplads til indgang15 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangGod asfalt, fliser el. lign

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang150 cm

Kommentar: Der er her tale om den fri passagebredde på fortovet langs Hovedgaden.

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning i %5 %

Trinhøjde15 cm

Kommentar: Trapperne mellem fortovet og området foran hovedindgangen er ikke forsynet med opmærksomhedsfelter eller håndlister.

Indgangsforhold

Fri gangbredde ved indgang250 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Højde dørtrin3.5 cm

Dørtrin er udlignet Nej Red

Kommentar: Hovedindgangen er med dobbelte glasdøre og vindfang. Yderdørene og dørene fra vindfanget og ind i forhallen /caféen er forsynet med sensorstyret dørautomatik. Den yderste dobbeltdør har en samlet fri passagebredde på ca. 220 cm, og dobbeltdøren ind til forhallen / caféen har en samlet fri passagebredde på ca. 190 cm.

Vandret flade foran dørJa

Størrelse på vandret flade foran indgang250 cm

Passagebredde gennem indgangsdøre93 cm

Bygningsindretning generelt

Elevator giver adgang til : Der er indgang til elevatoren i stueplan fra mellemgangen mellem den nye og den oprindelige bygning. Elevatoren giver adgang til Kulturhotellets forskelle etager - med undtagelse af 1. sal (med lokalerne Studiet, Musik og Billedkunst) i den oprindelige bygning.

Der er niveaufri adgang til elevatorJa

Dybde af frit manøvreareal 150 cm

Elevatordøren er automatisk.Ja

Elevatordøråbningens bredde90 cm

Elevatorstolens bredde110 cm

Elevatorstolens dybde140 cm

Etageknapperne, laveste 100 cm

Etageknapperne, højeste120 cm

Kommentar: Elevatoren har en kapacitet på 8 personer / 630 kg.

Passagebredde gennem døre i bygningen75 cm Red

Træk- og trykkraft for døre i bygningen2.5 kg

Kommentar: Der er her tale om den fri passagebredde på visse døre i den oprindelige bygning.

Passagebredde på gange i bygningen150 cm

Gange er friholdt for inventarJa

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Nej Yellow

Kommentar: Der er i dag kun adgang til 1. sal i den oprindelige bygningen (herunder lokalerne Studiet, Musik og Billedkunst) via trappe.

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Ja

Kommentar: Der er her tale om trappen i mellemgangen mellem den nye og den oprindelige bygning.

Indretning af mødelokaler, konferencefaciliteter m.m.

Frihøjde under bord70 cm

Fri dybde under bord80 cm

Kommentar: Der er her tale om de løst opstillede borde i eks. Krostuen (mødelokale).

Der er niveaufri adgang ind i lokalet og frem til tavle, scene, podium etc.Ja

Indretning af toiletfaciliteter

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet75 cm Red

Højden af dørtrin til toilet3 cm

Dørtrin til toilet er udlignet Nej Red

Toiletdør, træk og trykkraft2.5 kg

Frit område til manøvrering på toilettetJa

Bredde af vendeareal på toilet150 cm

Længde af vendeareal på toilet150 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.110 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå venstre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg67 cm Red

Toilethøjde44 cm Red

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side Red

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask82 cm

Friplads under håndvaskJa

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl124 cm

Højden på beholder til papirservietter132 cm

Tilbagetræksbøjle på dørenNej

Kommentar: Handicaptoilettet ligger i stueplan i den oprindelige bygning, hvortil der er adgang via elevator.

Generelle forhold

Tilladt at medbringe servicehundJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 29-10-2019 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96