Godadgang Logo

Landsbyordningen Ejer Bavnehøj

Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj

Oversigt over Landsbyordningen Ejer Bavnehøj

Informationer til
Red Gang-, arm- og håndhandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Ejer Bavnehøj Skole (0 - 6 klassetrin) er opført i to plan, med adgang mellem etagerne via en løfteplatform. Derudover er der et mindre niveuskift (trappe i retning af faglokalet til musik), som er suppleret med trappelift. Skolen indeholder foruden klasse- og undervisningsrum også faglokaler til Musik, Hjemmekundskab, Håndværk & Design, Billekunst og Håndarbejde, et bibliotek og en større festsal (med scene). Der er indgang til skolens handicaptoilet fra forhallen umiddelbart efter hovedindgangen.

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser0 stk Red

Antal P-pladser ialt30 stk

Kommentar: Parkeringsarealet er anlagt på grus og indeholder inden markerede handicapparkeringspladser. Det anbefales, at man benytter parkeringsarealet ved hallens gavl, da opkørslen fra Risvej indeholder hældninger, der overstiger 5 procent.

Belægning på parkeringsplads Delvis ujævn Red

Belægningstype på handicapparkeringspladsenFast grus

Afstand fra handicapparkering til indgang70 m

Afstand fra holdeplads til indgang20 m

Kommentar: Det er muligt at benytte det asfalterede / flisebelagte område foran hovedindgangen i forbindelse med af- op påsætning.

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangGod asfalt, fliser el. lign

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangRampe

Niveauudlignings hældning i %5.5 % Red

Placering af håndlister Ingen håndliste Red

Kommentar: Der er her tale om rampen foran hovedindgangen.

Indgangen til bygning

Fri gangbredde ved indgang200 cm

Kommentar: Indgangspartiet er forsynet med manuelle, udadgående dobbeltdøre og vindfang. Den yderste dobbeltdør har en samlet fri passagebredde på ca. 220 cm, og dobbeltdøren mellem vindfanget og forhallen har en samlet fri passagebredde på ca. 160 cm.

Træk- og trykkraft indgangsdør5 kg Red

Dørgreb og håndtagLetbetjente

Udformning af lås/adgangssystemSvær at betjene Red

Indretning af skolen

Elevator giver adgang til : Løfteplatformen give adgang til 1. sal, som foruden klasse- og undervisningsrum også indeholder skolens bibliotek og administration.

Elevatordøren er automatisk.Nej Red

Antal håndlister i elevator1 stk

Kommentar: Løfteplatformen har en kapacitet på 5 personer / 400 kg.

Løftekapacitet225 kg

Kommentar: Der er tale om trappeliften i adgangsvejen frem mod b.la. skolens faglokale til musik.

Træk- og trykkraft for døre i bygningen2.5 kg

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Rampens hældning5 %

Placering af håndlister ved trapperEnkel Red

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Ja

Toiletter

Toiletdør, træk og trykkraft2.5 kg

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl kan betjenes med mere end 1 finger

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Armatur på håndvaskenLetbetjent

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask79 cm

Højden på sæbedispenser93 cm

Afstand til sæbedispenser60 cm

Indvendig lås er letbetjentSvær at betjene

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på håndklæderulle118 cm

Kommentar: Der er indgang til skolens handicaptoilet fra forhallen umiddelbart efter hovedindgangen.

Indretning af undervisningslokaler

Kommentar: Der er ikke niveaufri adgang til scenen i skolens festsal.

Skolens udearealer (mellem bygninger m.m.)

Gangarealer er niveaufriNej Red

Generelle forhold

Tilladt at medbringe servicehundJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 19-10-2020 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96