Godadgang Logo

LEGO House - Restaurant

LEGO House - Restaurant
LEGO House - Restaurant
LEGO House - Restaurant
LEGO House - Restaurant
LEGO House - Restaurant
LEGO House - Restaurant
LEGO House - Restaurant
LEGO House - Restaurant
LEGO House - Restaurant
LEGO House - Restaurant
LEGO House - Restaurant
LEGO House - Restaurant
LEGO House - Restaurant
LEGO House - Restaurant
LEGO House - Restaurant
LEGO House - Restaurant
LEGO House - Restaurant
LEGO House - Restaurant

Oversigt over LEGO House - Restaurant

Informationer til
Red Kørestolsbrugere
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Lego House rummer i stueplan en cafe og en restaurant, så der er flere forskellige tilbud mht spisning. Møblementet er lidt forskelligt, så man kan vælge det, der passer bedst. Toiletfaciliteterne i stueplan ligger tæt på cafe og restaurantområdet. Cafeen og restauranten er åben for alle og man kan også besøge stederne uden at have billet til LEGO House.

Parkering ved LEGO House

Antal handicap-parkeringspladser2 stk

Kommentar: Der findes to handicapparkeringspladser (kantstensparkering) lige ud for indgangen. Der er flere handicapparkeringspladser til personbiler i parkeringskælderen i nærheden af Lego House.

Handicapparkering skiltetJa

Handicapparkeringsplads markeret på underlagetJa

Belægning på parkeringsplads Jævn og fast

Belægningstype på handicapparkeringspladsenCement, beton el. lign.

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads3 m Yellow

Antal pladser til kassevogne2 stk

Kommentar: Handicapparkeringspladserne er 3 m brede men der er friplads til siden som kan benyttes i forbindelse med ind- og udstigning af bilen.

Adgang frem til indgangen til LEGO House

Afstand fra handicapparkering til indgang30 m

Afstand fra holdeplads til indgang30 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangCement, beton o.l

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang250 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning i %2 %

Kantsten udlignetJa

Indgangen til LEGO House

Fri gangbredde ved indgang250 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Højde dørtrin2.5 cm

Kommentar: Ved hovedindgangene er der en karruseldør og ved siden af en dobbelt dør med dørautomatik (trykknap).

Vandret flade foran dørJa

Størrelse på vandret flade foran indgang250 cm

Passagebredde gennem indgangsdøre87 cm

Højde på trykknap til betjening af automatiske døre92 cm

Trykknap modsat hængselssideJa

Kommentar: Begge hovedindgange er forsynet med trykknapper til dørautomatikken.

Indretningen af bygningen

Elevator giver adgang til : Cafe og restaurant er i to niveauer og der er adgang mellem de to niveauer via elevator.

Der er niveaufri adgang til elevatorJa

Dybde af frit manøvreareal 150 cm

Elevatordøren er automatisk.Ja

Elevatordøråbningens bredde90 cm

Elevatorstolens bredde110 cm

Elevatorstolens dybde140 cm

Etageknapperne, laveste 100 cm

Etageknapperne, højeste115 cm

Passagebredde på gange i bygningen130 cm

Gange er friholdt for inventarJa

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Indretning af cafe og restaurant

Skrankehøjde90 cm

Højde på skranke, der benyttes til udlevering af mad90 cm

Mindste længede af friplads foran skranke150 cm

Frihøjde under bord68 cm

Fri dybde under bord38 cm Red

Generelt

Tilladt at medbringe servicehundJa

Personlig betjening og serviceJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 15-11-2018 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96