Godadgang Logo

Øbro-Hallen

Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen
Øbro-Hallen

Oversigt over Øbro-Hallen

Informationer til
Red Kørestolsbrugere
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Øbo-Hallen er opført i tre plan. Der er adgang til alle tre plan via udvendig elevator. Elevatoren finder man i smøgen til højre for hovedindgangen. Stueplan er indrettet med billetsalg og omklædningsfaciliteter (inkl. handicaptoiletter) til hhv. damer og herrer. Fra stueplan er der via elevator adgang til et handicaptoilet (tørområde) i kælderplan. Efter omklædningsfaciliteterne i stueplan er der via indvendig elevator adgang til svømmehallen i stueplan (indeholdende 25 m bassin, børne- / undervisningsbassin og babybassin) og varmtvandsbassinet i kælderplan. Bemærk at åbningstiderne i varmtvandsbassinet ikke følger svømmehallens alm. åbningstider. I stueplan er der adgang ned i 25 m bassinet via stiger. Det sammen gælder for børne- og undervisningsbassinet, mens der til babybassinet er adgang via trappe med håndlister i begge sider. I kælderplan er der adgang til varmtvandsbassinet via trappe (med én håndliste) eller loftsmonteret lift med en løftekapacitet på 175 kg.

Parkering ved Øbrohallen

Antal handicap-parkeringspladser6 stk

Kommentar: Svømmehallen råder ikke over eget parkeringsareal. Svømmehallens gæster er derfor henvist til, at benytte de offentlige parkeringsarealer i området. På Gunnar Nu Hansens Plads (umiddelbart foran svømmehallen) er der anlagt i alt fire 2 m brede handicapparkeringspladser langs vejbanen. Har man behov for yderligere friplads er der anlagt to 3,3 m brede (med yderligere ca. 1 m friplads langs en af siderne) på hjørnet af Gunnar Nu Hansens Plads / Serridslevvej. Fra de sidstnævnte parkeringspladser er der ca. 100 m til Øbro-Hallen.

Handicapparkering skiltetJa

Handicapparkeringsplads markeret på underlagetJa

Belægning på parkeringsplads Delvis udemærket

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGod asfalt, fliser el. lign

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads2 m Yellow

Antal pladser til kassevogne2 stk

Afstand fra handicapparkering til indgang30 m

Afstand fra holdeplads til indgang30 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangGod asfalt, fliser el. lign

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang150 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning i %4 %

Kantsten udlignetJa

Indgang til Øbrohallen

Vandret flade foran dørJa

Størrelse på vandret flade foran indgang250 cm

Elevator giver adgang til : Elevatoren er i gadeplan placeret med indgang i smøgen til højre for hovedindgangen. Elevatoren giver herfra adgang til svømmehallens kælderplan (handicaptoilet), stueplan (billetsalg og omklædningsfaciliteter) og 1. sal.

Der er niveaufri adgang til elevatorJa

Dybde af frit manøvreareal 250 cm

Elevatordøren er automatisk.Ja

Elevatordøråbningens bredde100 cm

Elevatorstolens bredde145 cm

Elevatorstolens dybde160 cm

Etageknapperne, laveste 117 cm

Etageknapperne, højeste131 cm

Kommentar: Elevatoren har en kapacitet på 16 personer / 1.200 kg.

Indretning forhal og billetsalg

Fri passagebredde frem til skranke 250 cm

Mindste længede af friplads foran skranke250 cm

Betalingsterminal, betjeningshøjde125 cm

Kommentar: Der er dispenseret for betalingsterminalens betjeningshøjde, idet den kan rækkes ned i ca. 90 cm højde.

Idnretning af Øbrohallen

Passagebredde gennem døre i bygningen90 cm

Træk- og trykkraft for døre i bygningen4 kg

Passagebredde på gange i bygningen150 cm

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Ja

Kommentar: Der er her tale om bygningens gennemgående trappe, der løber fra stueplan til hhv. kælderplan og 1. sal.

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet82 cm

Toiletdør, træk og trykkraft4 kg

Frit område til manøvrering på toilettetJa

Bredde af vendeareal på toilet160 cm

Længde af vendeareal på toilet160 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.135 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg68 cm

Toilethøjde42 cm Red

Armstøtters placering ved toiletHøjre side Red

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask80 cm

Friplads under håndvaskJa

Højden på sæbedispenser115 cm

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl100 cm

Højden på knappen på håndtørrer115 cm

Kommentar: Handicaptoilettet er placeret i kælderplan (tørområde), hvortil der er adgang via elevator.

Omklædnings-, bruse og toiletfaciliteter

Dybde på bænke til omklædning48 cm

Længde på bænke til omklædning215 cm

Sædehøjde på bænke til omklædning45 cm

Lukket omklædningskabineNej

Separate omklædningsrumNej

Kommentar: Svømmehallens omklædningsfaciliteter i stueplan er opdelt i en dame- og en herreafdeling, hvorfor det ikke er muligt at medbringe evt. hjælper(e) af modsat køn.

Kommentar: Betjeningen af garderobeskabene forudsætter en kombination af syn og fingermotorik.

Frit område til manøvrering ved brusepladsJa

Vendeareal ved bruseplads (bredde)1000 cm

Vendeareal ved bruseplads (længde)300 cm

Adgang til bruserfra alle sider

Bruser kan betjenesStående og siddende

Type bruserTelefonbruser med variabel vægmontering

Mindste højde for vægmontering af bruser140 cm

Største højde for vægmontering af bruser200 cm

Bruse-sæde/taburetBruse-taburet kan rekvireres

Sædehøjde brusesædet/badestol/badetaburet45 cm

Sædet/taburetten har Meget gode armstøtter

Højde på armatur til at styre vand og temperatur105 cm

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet81 cm

Toiletdør, træk og trykkraft4 kg

Frit område til manøvrering på toilettetJa

Bredde af vendeareal på toilet150 cm

Længde af vendeareal på toilet150 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.110 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg50 cm Yellow

Toilethøjde47 cm Red

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask80 cm

Friplads under håndvaskJa

Højden på sæbedispenser130 cm

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl100 cm

Højden på knappen på håndtørrer115 cm

Kommentar: Der er her tale om handicaptoiletterne i forbindelse med hhv. damernes- og herrernes omklædnings- og brusefaciliteter i stueplan.

Elevator giver adgang til : Efter omklædningsfaciliteterne giver elevatoren adgang til de tre bassiner (25 m bassin, undervisnings- / børnebassin og babybassin) i stueplan og varmtvandsbassinet i kælderplan.

Der er niveaufri adgang til elevatorJa

Dybde af frit manøvreareal 250 cm

Elevatordøren er automatisk.Ja

Elevatordøråbningens bredde90 cm

Elevatorstolens bredde110 cm

Elevatorstolens dybde140 cm

Etageknapperne, laveste 116 cm

Etageknapperne, højeste133 cm

Kommentar: Elevatoren har en kapacitet på 8 personer / 630 kg.

Indretning af svømmehallen

Passagebredde på gangbane rundt om baneanlæg115 cm

Belægning på gangbane omkring baneanlægGod asfalt, jævne fliser og lign.

Der er personlift til rådighed ved niveauskiftJa

Gribekant eller håndlister i bassin1 side i bassin med gribekant

Egen kørestol må anvendes Ja

Kommentar: Der er adgangen via lift til varmtvandsbassinet i kælderen. Adgangen til svømmehallens øvrige bassiner forudsætter, at man kan klare trappe og/eller stige. Bemærk endvidere, at der er ca. 25 cm niveauforskel mellem kanten og vandet i både 25 m bassiet og børne- / undervisningsbassinet i stueplan.

Generelle forhold

Afstand til offentlig transport200 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 10-08-2017 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96