Godadgang Logo

Greve Museum - Særudstilling

Greve Museum - Særudstilling

Oversigt over Greve Museum - Særudstilling

Informationer til
Red Kørestolsbrugere
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Museets særudstillinger findes på 1. sal i bygningen, hvor hovedindgangen er placeret. Der er etableret hhv. elevator og trappe til 1. sal. Elevator og trappe finder du til højre for hovedindgangen, hvor også toiletfaciliteterne er placeret.

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser0 stk Red

Antal P-pladser ialt10 stk

Belægning på parkeringsplads Delvis udemærket

Belægningstype på handicapparkeringspladsenFast grus, chaussésten el. lign.

Fra parkering til bygning

Afstand fra handicapparkering til indgang80 m

Afstand fra holdeplads til indgang30 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangFast grus, chaussésten el. lign.

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang90 cm Yellow

Kommentar: Adgangen til hovedindgangen i museumsgården foregår igennem dørene i portene. Disse har en fri passagebredde på 90 cm. Der er dispenseret for passagebredden, idet portene kan åbnes.

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangRampe

Niveauudlignings hældning i %5 %

Indgang til bygning

Fri gangbredde ved indgang150 cm

Vandret flade foran dørNej Red

Passagebredde gennem indgangsdøre84 cm

Kommentar: Hovedindgangen er en manuel dobbelt glasdør, der åbner udad. Når man er kommet igennem denne dør, står man i et vindfang, hvorefter man skal passere en tilsvarende dobbelt glasdør, inden man er helt inde.

Reception, forhal, billetsalg m.v.

Fri passagebredde frem til skranke 150 cm

Mindste længede af friplads foran skranke190 cm

Kommentar: Det er gratis at besøge Greve Museum.

Bygningsindretning generelt

Elevator giver adgang til : Elevator giver adgang til museets særudstilling på 1.sal.

Der er niveaufri adgang til elevatorJa

Dybde af frit manøvreareal 180 cm

Elevatordøren er automatisk.Ja

Elevatordøråbningens bredde78 cm

Elevatorstolens bredde110 cm

Elevatorstolens dybde140 cm

Etageknapperne, laveste 108 cm

Etageknapperne, højeste118 cm

Passagebredde gennem døre i bygningen80 cm

Højden af dørtrin i bygningen2.5 cm

Passagebredde på gange i bygningen150 cm

Gange er friholdt for inventarJa

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Ja

Indretning af toiletfaciliteter

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet84 cm

Toiletdør, træk og trykkraft2.5 kg

Frit område til manøvrering på toilettetJa

Bredde af vendeareal på toilet150 cm

Længde af vendeareal på toilet130 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.70 cm Red

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg65 cm Red

Toilethøjde43 cm Red

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa Red

Højde på håndvask84 cm

Friplads under håndvaskJa

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl120 cm

Højden på beholder til papirservietter133 cm

Tilbagetræksbøjle på dørenNej

Generelle forhold

Tilladt at medbringe servicehundJa

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport600 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 04-10-2013 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96