Godadgang Logo

Greve Museum - Særudstilling

Greve Museum - Særudstilling

Oversigt over Greve Museum - Særudstilling

Informationer til
Check Hørehandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Museets særudstillinger findes på 1. sal i bygningen, hvor hovedindgangen er placeret. Der er etableret hhv. elevator og trappe til 1. sal. Elevator og trappe finder du til højre for hovedindgangen, hvor også toiletfaciliteterne er placeret.

Reception, forhal, billetsalg m.v.

FM-link ved skrankeJa

Kommentar: Det er gratis at besøge Greve Museum.

Bygningsindretning generelt

Elevator giver adgang til : Elevator giver adgang til museets særudstilling på 1.sal.

Åbning af elevatordøre annonceres vedLyd signal

Lyssignal der viser at nødalarm er aktiviteret Nej

Placering af håndlister ved trapperEnkel Red

Indretning af toiletfaciliteter

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Generelle forhold

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport600 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 04-10-2013 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96