Godadgang Logo

Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro

Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro

Oversigt over Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro

Informationer til
Red Synshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Huset for Sundhed & Balance er indrettet på 2. sal, hvortil der er adgang via elevator.

Parkering

Bredde på friholdt areal150 cm

Højde på friholdt areal250 cm

Indgang til bygning

Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.Ja

Indgang er markeretIkke markeret

Glasparti markeret med vandret markeringGod markering flere steder

Elevator giver adgang til : Elevatoren er i stueplan placeret på højre hånd umiddelbart efter hovedindgangen. Elevatoren giver b.la. adgang til 2. sal, hvor Huset for Sundhed & Balance er indrettet.

Knapper understøtter orientering vedr. følesansenJa

Anvendes easy-touch knapperNej

Åbning af elevatordøre annonceres vedLyd signal

Etager angives med syntetisk taleNej

Kommentar: Elevatoren har en kapacitet på 8 personer / 650 kg.

Opmærksomhedsfelt ved niveauskiftNej

Kommentar: Der er her tale om trapperne, der løber parallelt med elevatoren fra stueplan til 2. sal, hvor Huset for Sundhed & Balance er indrettet.

Markering af trinAlle trin

Følgende flader på trin er markeretTrinflade og sparkeflade

Placering af håndlister ved trapperEnkel Red

Kommentar: Der er her tale om trapperne, der løber parallelt med elevatoren fra stueplan til 2. sal, hvor Huset for Sundhed & Balance er indrettet.

Reception og venteværelse

Fri passagebredde frem til skranke 150 cm

SkrankebelysningNej

Indretning af klinikken

Gange er friholdt for inventarJa

Gangarealer kan anvendes som ledelinierJa

Afstand mellem lyskilder3 m

Toiletter

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påJa

Kommentar: Klinikkernes toiletfaciliteter ligger for enden af gangen længst væk fra indgangsdøren på 2. sal.

Fører- og servicehund

Tilladt at medbringe førerhundJa

Hjemmesiden er testet for tilgængelighedNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 16-02-2021 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96