Godadgang Logo

Mosede Fort - Museum

Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum

Oversigt over Mosede Fort - Museum

Informationer til
Check Udviklingshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Museet ligger i Mosede Forts smukke, renoverede kasematbygning. Efter ankomst og billetsalget i bygningen ved parkeringsområdet, er der adgang ned til museet via en 75 m lang brostensbelagt sti med hældninger på 5-12 procent. Selve museet er i et plan og let at overskue med en gang i midten, hvorfra der er adgang til ca. 20 små rum med hver deres tema. Der er niveaufri adgang til de fleste rum, men der findes 6 rum med dørtrin på mellem 4 og 15 cm. Udstillingen kan opleves ved brug af forskellige sanser. De fleste plancher ledsages af fortællinger, som man kan lytte til i de sorte telefoner, der befinder sig flere steder i udstillingen. Plancherne er lette at læse, og der findes flere genstande, man må røre ved. Hvor der anvendes lyde i udstillingen er der altid visuelle indtryk, som kan opleves uden lyd. Der er ikke toiletfaciliteter i museet, men man kan benytte de offentlige toiletter ved parkeringspladsen.

Parkering

Belægningstype på handicapparkeringspladsenAsfalt

Fra parkering til billetsalg

Afstand fra holdeplads til indgang5 m

Kommentar: Der kan parkeres på det store parkeringsareal foran museets billetsalg og man kan sætte gæster af tæt på indgangen. Derefter er der ca. 75 meter ned til selve udstillingen.

Indretning af toiletfaciliteter

Kommentar: Der findes ikke toiletfaciliteter i museet. Man kan benytte de offentlige toiletter ved parkeringspladsen.

Generelle forhold

Afstand til offentlig transport300 m

Gratis adgang for ledsagerJa

Oplæsning af hjemmesideJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 06-03-2023 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96